ការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍តំបន់សៀមរាប ជំនាន់ទី២១ នៅសាលាសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ ប៉ូលឌុយប្រ៊ូល ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥.

Final Assessment Regional Tourist Guide- Siem Ream Angkor Region. 05 languages ( Korean, Chinese, Japanese, Thai, and Vietnam) total 107 candidates. Wish you all success to be a professional Tourist Guide

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥  គណៈកម្មការចម្រុះ ទទួលបន្ទុកជ្រើសរើស ការប្រឡងចូល ការគ្រប់​គ្រងការបង្រៀន និងការប្រឡងចេញមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំការ​ប្រឡង​បញ្ជប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៏ទេសចរណ៍តំបន់សៀមរាប-អង្គរ ជំនាន់ទី ២១ នៅសាលា​សណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ប៉ូលឌុយប្រូល លើភាសាឯកទេសចំនួន ០៥ (កូរ៉េ ជប៉ុន ចិន ថៃ និងវៀតណាម) ដែលមានបេក្ខជន បេក្ខនារី សរុបចំនួន ១០៧រូប។ បេក្ខជន បេក្ខនារី​​ទាំងអស់​​ត្រូវ​​បង្ហាញ​​នូវ​​ចំណេះ​ដឹង​របស់​ខ្លួន​​លើ​មុខវិជ្ជា​តម្រង់ទិសសំខាន់ៗរួមមាន ប្រវតិ្តសាស្រ្ត វប្បធម៌ អរិយធម៌ បុរាណវិទ្យា ភូមិវិទ្យាទេសចរណ៍ ចំណេះដឺងស្តីពីទេសចរណ៍ និងជំនាញដឹកនាំភ្ញៀវទេសចរ។

2015-05-27 09.44.41 2015-05-27 09.44.45 2015-05-27 09.44.50 2015-05-27 09.44.55 2015-05-27 09.46.40 2015-05-27 09.46.50 2015-05-27 09.54.40 2015-05-27 09.55.08 2015-05-27 09.56.27 2015-05-27 09.56.32

Be the first to comment on "ការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍តំបន់សៀមរាប ជំនាន់ទី២១ នៅសាលាសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍ ប៉ូលឌុយប្រ៊ូល ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*